Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart

WIJ HEBBEN UW STEUN EN STEM NODIG, WORD DONATEUR EN/OF STEUNBETUIGER!

GEEN RECREATIEVAART IN DE ‘S-GRAVELANDSE VAART

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

Onze doelstelling

De Stichting heeft o.a. ten doel :

 • Het beschermen en bewaren van het erfgoed aan en rond de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);
 • Het intact houden van het beschermd dorpsgezicht op en rondom de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);
 • Het voorkomen van (verdere) aantasting van de directe woonomgeving (flora, fauna en erfgoed) aan en rondom de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);
 • Het voorkomen van openstelling van de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren) voor recreatievaart en de hiermee samenhangende herinrichting van de oevers, sluizen en bruggen.

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • Het informeren van en overleggen met bewoners, beleidsmakers en het publiek ten aanzien van het doel van de stichting;
 • Het voeren van procedures en rechtszaken wanneer het bereiken van het doel van de Stichting wordt bedreigd.

Kijk op RTV Noord-Holland: reportage’s over de ‘s-Gravelandse Vaart en interviews met leden van het bestuur, klik op de link:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/248251/

Vervolg:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/248491/

Deel de links op Facebook!!

********

“Opstandelingen” met Sophie Hilbrand gemist?? Terugkijken via:

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/479903/Opstandelingen.html

Over de strijd van Loosdrechtse burgers

tegen de komst van een vaarverbinding in een beschermd natuurgebied

********

Onze Visie

Behoud het cultureel erfgoed, de natuur en de relatieve rust voor bewoners!

Onze Missie

Tegenhouden van de plannen voor het bevaarbaar maken van de

‘s-Gravelandse Vaart voor de recreatievaart.

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

Wat gaat er gebeuren?

WIST U DAT?

DE CONSEQUENTIES

 • De ’s-Gravelandse Vaart van Beschermd Dorpsgezicht dreigt te veranderen in een “Water-attractiepark”?
 • ’s-Graveland, de Vaart en de westoever (voorheen jaagpad), door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden omschreven als: “Het gebied dat binnen de Nederlandse grenzen een zeer hoge cultuurhistorische waarde heeft en dat uniek is in ons land”?
 • Het verboden is een bootje bij uw huis aan te leggen, maar dat u straks wel de recreatievaart moet accepteren?

EFFECTEN

GROTE NEGATIEVE GEVOLGEN

Het bevaarbaar maken van de Vaart heeft grote negatieve gevolgen voor:

 • De natuur (aantasting flora en fauna);
 • De oevers en de funderingen van huizen (door golven en retourstroming);
 • De bewoners (privacy, lawaai- en stankoverlast, drukte);
 • De waterkwaliteit en het milieu (vrijkomen methaangas door omwoelen bodem).

ONDUIDELIJK…

KOSTEN

Kosten ± € 5.750.000 (1e raming)

 • Exclusief kosten voor aanpassingen aan Noorder- en Zuidersluis en Corversbrug
 • Exclusief kosten voor baggerwerk
 • Exclusief kosten voor compensaties door o.a. natuurverstoring en schade aan funderingen van huizen

AANTASTING BESCHERMD DORPSGEZICHT

Maatregelen

 • Aanpassen en/of verplaatsen van de Noorder- en Zuidersluis;
 • Aanpassen van de Corversburg (tegenover ingang Gooilust) en Noordersluisbrug;
 • Aanpassen en/of verdwijnen van de westelijke oever voor het realiseren van de minimale breedte van 7,8 mtr. en diepgang van 80 cm.

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

Contact – Stuur een bericht en wij nemen contact met u op

Print, na het downloaden, het formulier en stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar ons terug via de mail naar erfgoedsgv@gmail.com of app een foto van het formulier naar 06-83 99 44 43.

U KUNT ONS BEREIKEN

Tel: 06-83 99 44 43

erfgoedsgv@gmail.com

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

KvK: 75102838

Disclaimer


Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor schade ontstaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site werd geraadpleegd of die via deze site werd uitgewisseld.

Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat dit a.u.b. weten via erfgoedsgv@gmail.com

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PRIVACY POLICY

Deze website is gemaakt door vrijwilligers